એફબીએપીએક્સ
આજની જોબ
રૂ. XXX ફ્રી મોબાઇલ રીચાર્જ - 200 કાર્ય!

સ્ટાફ પસંદગી કમિશન - HPSSSC ભરતી - 778 TGT, ક્લર્કસના & વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ

https://www.gvtjob.com/wp-content/uploads/2016/05/HPSSC-RECRUITMENT.jpg

હિમાચલ પ્રદેશ સ્ટાફ પસંદગી કમિશન (એચપીએસએસસીસી) 778 TGT, ક્લર્કસ અને વિવિધ ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે અરજી મેળવે છે ...

વધુ વાંચો "

શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ નેશનલ કાઉન્સિલ (NCERT) - 07 MTS, કમ્પ્યુટર ટાઈપકાર, DTP ભરતી

https://www.gvtjob.com/wp-content/uploads/2016/05/National-Council-of-Education-reserch-Training.jpg

નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રીસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (એનસીઇઆરટી) એ એક્સજેક્સ એમટીએસ, કમ્પ્યુટર ટાઇપિસ્ટ, ડીટીપી માટે એપ્લિકેશન ફોર્મ આમંત્રિત કર્યા છે. ...

વધુ વાંચો "

ભારત યુનિયન બેન્ક ઓફ (UBI) 208 નિષ્ણાત અધિકારી Recruitment- unionbankofindia.co.in

https://www.gvtjob.com/wp-content/uploads/2016/05/Union-Bank-f-India.jpg

યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (યુબીઆઇ) એ 208 નિષ્ણાત અધિકારી માટે અરજી ફોર્મ આમંત્રિત કર્યા છે. બધા પાત્ર ઉમેદવારોની આવશ્યકતા છે ...

વધુ વાંચો "

મેડિકલ ડિરેક્ટોરેટ મણિપુર - 948 કમ્પ્યુટર ઑપરેટર, સ્ટાફ નર્સ, ANM ભરતી

https://www.gvtjob.com/wp-content/uploads/2016/05/Computer-operator.jpg

મેડિકલ ડાયરેક્ટોરેટ મણિપુરએ 948 કમ્પ્યુટર ઑપરેટર, સ્ટાફ નર્સ, એએનએમ માટે અરજી ફોર્મ આમંત્રિત કર્યા છે. બધા લાયક ઉમેદવારો છે ...

વધુ વાંચો "

ગુજરાત મેટ્રો રેલની ભરતી - ગુજરાત સ્ટેટ લોટરી

https://www.gvtjob.com/wp-content/uploads/2016/05/Metro-Rail-Corporation.jpg

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ (મેગા) કંપની લિમિટેડ માટે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ, ગુજરાત મેટ્રો રેલ લિ.

વધુ વાંચો "