એફબીએપીએક્સ
આજની જોબ
રૂ. XXX ફ્રી મોબાઇલ રીચાર્જ - 200 કાર્ય!

અમદાવાદ

જીએસઆરટીસી ભરતી - વિવિધ ખાતા, સુરક્ષા અધિકારી

જીએસઆરટીસી ભરતી - વિવિધ ખાતા, સુરક્ષા અધિકારી

જીએસઆરટીસી ભરતી - ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની ભરતી કર્મચારીઓને વિવિધ ખાતા, સુરક્ષા અધિકારીની ખાલી જગ્યાઓની જગ્યા માટે શોધે છે ...

વધુ વાંચો "

જીએસઆરટીસી ભરતી - વિવિધ સુપરવાઇઝર પોસ્ટ્સ

જીએસઆરટીસી ભરતી - વિવિધ સુપરવાઇઝર પોસ્ટ્સ

જીએસઆરટીસી ભરતી 2019 - ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન ભરતી 2019 માં કર્મચારીઓને વિવિધ ઇલેક્ટ્રિકલ સુપરવાઇઝર ખાલી જગ્યાઓના પોસ્ટ માટે શોધે છે ...

વધુ વાંચો "

એર ઇન્ડિયા ભરતી વિવિધ સલામતી પોસ્ટ્સ www.airindia.in

એર ઇન્ડિયા ભરતી વિવિધ સલામતી પોસ્ટ્સ

AIATSL >> શું તમે નોકરી શોધી રહ્યાં છો? એર ઇન્ડિયા એર ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસીઝ લિમિટેડ (AIATSL) ભરતી 2018 નોકરી અરજી આમંત્રણ. આ ...

વધુ વાંચો "

એક્ઝિમ બેન્કની ભરતી વિવિધ એમટી, ઑફિસર પોસ્ટ્સ www.eximbankindia.in

એક્ઝિમ બેંક ભરતી, વિવિધ એમટી, ઑફિસર પોસ્ટ્સ

નિકાસ-આયાત બેંક ઑફ ઇન્ડિયા >> શું તમે કોઈ નોકરી શોધી રહ્યા છો? નિકાસ-આયાત બેંક ઑફ ઈન્ડિયા ભરતી 2018 નોકરીની અરજીને આમંત્રણ આપે છે. આ ...

વધુ વાંચો "

યુફોરિયા ટેકનોલોજીસ ભરતી વિવિધ વિકાસકર્તા પોસ્ટ્સ www.euphoriatechnologies.com

યુફોરિયા ટેકનોલોજીસ ભરતી વિવિધ વિકાસકર્તા પોસ્ટ્સ www.euphoriatechnologies.com

યુફોરિયા ટેક્નોલોજિસ >> શું તમે નોકરી શોધી રહ્યાં છો? યુફોરિયા ટેક્નોલોજિસ પ્રા. લિ. ભરતી 2018 નોકરીની અરજીને આમંત્રણ આપે છે. આ નોકરીઓ ...

વધુ વાંચો "